06-6777-1844 JDU03623@nifty.ne.jp

1月18日(木) ALC版コーキング工事完了及び電気、設備先行配管工事、サッシ取付工事

Img_1435  Img_1443
Img_1445  Img_1461

1月19日(金) 電気、設備先行配管工事及びサッシ取付工事

Img_1468  Img_1472

1月22日(月) 本日は大工工事、左官工事、電気工事、給排水衛生工事、サッシ廻りシール工事を行っていました。

Img_1482  Img_1491
Img_1494  Img_1488